Karşılıklılık (evrim)

Karşılıklılık, evrimsel biyolojide karşılıklı yardımlaşmaya dayanan ve fedakarlık içeren altrüistik davranış biçimlerinin evriminin gelecekte karşılıklı etkileşimler tarafından tercih edilebileceği mekanizmaları ifade eder. Kolektif bir intikam arzusu, popülasyondaki bireylere ve sonunda tüm bir türe zarar vereceğinden bu olumsuz davranış şekilleri seçilim tarafından tercih edilmeme eğilimindedirler.

Evrimde karşılıklılık modelleri

Üç tür karşılıklılık hakkında yoğun çalışmalar yapılmıştır:

  • Doğrudan karşılıklılık
  • Dolaylı karşılıklık
  • Çevrimsel karşılıklılık

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  • Martin Nowak Evolutionary Dynamics: Exploring the Equations of Life Harvard 2006
  • Martin Nowak Five Rules for the Evolution of Cooperation Science 314, 1560 (2006);
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.