Kadınların oy hakkının zaman çizelgesi


Kadınlara oy hakkı dünyanın farklı ülkelerinde farklı zamanlarda tanınmış olan haktır. Birçok ülkede kadınlara oy hakkı, genel oy hakkından önce tanındığından belirli sınıf veya ırka mensup erkekler ve kadınlar halen oy kullanamamaktadır. Bazı ülkeler her iki cinsiyete de aynı zamanda oy hakkı tanımıştır.

1908 yılında dünya genelinde kadınların oy hakkı.
Oy hakkı yürüyüşü, New York, 6 Mayıs 1912.

Bu listede kadınlara oy hakkının hangi ülkede kaç yılında tanındığı yer almaktadır. Bazı ülkeler yıllar içinde hakkın kapsamını genişletmesi nedeniyle listede birden fazla yer almaktadır.

1907 yılına kadar devlet statüsüne sahip olmasa da Yeni Zelanda, 1893 yılında parlamento seçimlerinde kadınlara oy hakkı tanıyarak bu alanda ilk kendi kendini yöneten koloni olmuştur. 1894 yılında ise Güney Avustralya kolonisi kadınlara parlamento seçimlerinde hem seçme hem de seçilme hakkı tanımıştır.[1] İsveç'te kadınlara oy hakkı bazı sınırlamalara sahip olsa da 1718 ila 1772 yılları arasındaki özgürlük çağında tanınmıştır.[2]

Avrupa'da kadınlara oy hakkını en son tanıyan bölge 1991 yılında İsviçre'nin Appenzell Innerrhoden kantonudur. (Kadınlar federal düzeyde 1971 yılından beri[3], yerel kantonlar düzeyinde ise 1959 ila 1991 yılları arasında oy kullanabiliyordu.[4][5])

Suudi Arabistan'da kadınlar ilk kez 2015 yılındaki yerel seçimlerde oy kullanmışlardır.[6]

Diğer kadın hakları için kadınların yasal haklarının zaman çizelgesi (oy hakkı dışında) sayfasına bakabilirsiniz.

18. yüzyıl

1718

 •  İsveç: Şehir loncalarının vergi ödeyen kadın üyeleri yerel şehir seçimlerinde (1758'e kadar) ve ulusal seçimlerde (1772'ye kadar) oy kullanabiliyordu. 1734 yılından itibaren ise hukuki çoğunluktan mülk sahibi olan ve vergi ödeyen kadınlara yerel seçimlerde oy kullanma hakkı getirildi. (Bu hak kaldırılmamıştır.)[2]

1755

 •  Korsika: 1769'da Fransız işgali sonrasında kaldırıldı.[7]

1756

 • ABD'nin Massachusetts Eyaleti'nin Uxbridge şehrinde Lydia Taft'ın şehir toplantısında oy kullanmasına izin verildi.[8] (1776 yılına kadar İngiltere'ye bağlıydı.)

1776

 •  New Jersey (Eyalet): 1807 yılında kaldırıldı.

19. yüzyıl

1880'li yıllardan bir kadın seçmenin portresi. Fotoğrafta görülebilen beyaz kamelya ve kısa saç şekli gelişmekte olan kadın haklarına desteğin bir sembolüydü.

1838

1850'ler

 • 1853 yılında o dönemki adıyla Yeni Granada Cumhuriyeti'nin (Kolombiya) Velez Bölgesi'nde kadın ve erkeklere genel oy hakkı tanındı. Ancak Yüce Mahkeme bu düzenlemenin kadınlara ilişkin kısmını iptal etti.[10]

1856

1861

 • Güney Avustralya: Toprak sahibi kadınlar yerel seçimlerde oy kullanabiliyordu. Genel oy hakkı 1894 yılında tanındı.

1862

 •  İsveç: Kadınlar ödedikleri vergiye göre yerel seçimlerde oy kullanabiliyordu. Genel oy hakkı 1919 yılında tanınmıştır ve 1921 seçimlerinde uygulanmaya başlanmıştır.[11]

1863

 •  Rusya Finlandiya Grandüklüğü ( Rus İmparatorluğu): Kırsal bölgede vergi ödeyen kadınlar belediye seçimlerinde oy kullanabiliyordu. 1872 yılında şehirde yaşayan kadınlara bu hak tanınmıştır.[11]

1864

Wyoming Eyalet Meclis Binası önünde bulunan Esther Hobart Morris heykeli.
 • Avustralya'nın Victoria kolonisi: 1863 tarihli Seçim Kanunu ile kadınlara, kanunda yapılan bir hata ile, seçim hakkı tanındı ve kadınlar bir sonraki yıl seçimlerde oy kullandı. 1865 yılında kanun değiştirilerek kadınların oy hakkı kaldırıldı.[12]
 •  Bohemya: Vergi ödeyen kadınlar ile öğrenilen meslekleri icra eden kadınların oy hakkı bulunmaktaydı. Ancak oylarını vekil aracılığıyla kullanıyorlardı. 1864 yılında yasama meclisi seçimlerinde kadınlar oy kullanmıştır.[11]

1869

 • Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı: Emlak vergisi mükellefi bekar kadınlar yerel seçimlerde Belediye Seçimleri Kanunu (Municipal Franchise Act) gereğince oy kullanabiliyordu.[13][14][15][16] (Genel seçimlerde kısmen oy kullanma hakkı 1918'de, genel oy hakkı ise 1928 yılında tanınmıştır.)
 • Amerika Birleşik Devletleri'nin Wyoming Bölgesi: kadınların genel oy hakkı bulunmaktaydı.[17]

1870

 • Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah Bölgesi: 1887 yılında Edmunds-Tucker Kanunu ile kaldırılmıştır.
 • New York Şehri, 10 Mayıs 1872: Eşit Haklar Partisi (Equal Rights Party) Victoria C. Woodhull'ı başkanlık seçimlerinde aday göstermiştir.

1881

 •  Man Adası: Önce kadın mülk sahiplerine, birkaç yıl sonra ise kadın ev sahiplerine oy hakkı tanınmıştır.[18]

1884

 • Kanada'nın Ontario Bölgesi: Dul ya da hiç evlenmemiş kadınlar yerel seçimlerde oy kullanabiliyordu. Daha sonra ülkenin diğer bölgelerinde de bu hak geçerli olmuştur.[19]

1888

 •  ABD: Dul ya da hiç evlenmemiş kadınlara oy hakkı tanınması için anayasa değişikliği teklif edilmiştir.[20]

1889

 • Franceville bölgesi: Kadınlara genel oy hakkı tanınmıştır.[21]

1893

Kate Sheppard National Memorial, Christchurch, New Zealand
 •  Yeni Zelanda: Meclis seçimlerinde kadınların oy hakkı bulunmaktaydı. Seçilme hakkı ise 1919 yılında tanınmıştır.[22][23]
 •  Cook Adaları: Kadınların genel oy hakkı bulunmaktaydı.[24]
 • Colorado (ABD): Çoğunluk oyu ile kadınlara seçme hakkı tanıyan ilk eyalettir.[25]

1894

 • Güney Avustralya kolonisi: Tüm kadınlara genel oy hakkı tanıyan ilk kolonidir. (1861 yılında sadece mülk sahibi olan kadınlar yerel seçimlerde oy kullanabiliyordu.) Kadınlara seçilme hakkı veren ilk yer de Güney Avustralya'dır. (1895 yılında)[26][27][28]
 • Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı: Yerel Yönetimler Kanunu ile bekar kadınlara yerel seçimlerde oy hakkı getirilmiş ve bazı evli kadınlara da oy hakkı tanınmıştır.[14][16]

1896

 • * Utah (ABD): Eyalet statüsünü yeniden kazandıktan sonra kadınlara oy hakkı tanımıştır.[29]
 • * Idaho (ABD)

1899

20. yüzyıl

1901

 • Güney Avustralya (Avustralya eyaleti): Avustralya'nın ilk federal seçiminde kadınlara oy hakkı tanınmıştır.
 • Batı Avustralya (Avustralya eyaleti): Avustralya'nın ilk federal seçiminde kadınlara oy hakkı tanınmıştır.

1902

 •  Avustralya: Avustralya Anayasası ile Avustralya Parlamentosu aksi şekilde karar almadığı sürece her vatandaşa eyaletlerdeki alt meclislerin seçiminde oy kullanma hakkı getirildi. Güney ve Batı Avustralya'da yaşayan kadınlar 1901 seçimlerinden beri oy kullanma hakkına sahiplerdi. Birinci Parlamento döneminde, Aborijin olmayan kadınlara ülke çapında genel oy hakkı tanındı. 1902 tarihli Commonwealth Seçim Kanunu, Aborijin kadınların federal seçimlerdeki oy hakkını "Avustralya'nın Aborijin yerlileri, Anayasa'nın 41. maddesinde belirtilmediği sürece seçmen listesinde yer alamazlar." maddesi ile kaldırmıştır. Böylece 1901 seçimlerinde Güney Avustralya'da oy kullanabilen Aborijin kadınların oy hakkı ortadan kaldırılmıştır.[30]
 • New South Wale (Avustralya eyaleti): Sadece beyaz kadınlar oy kullanabiliyordu.

1903

 • Tazmanya (Avustralya eyaleti): Sadece beyaz kadınlar oy kullanabiliyordu.
 •  Avustralya: İkinci federal seçimlerde ülke genelinde kadınlara oy hakkı tanıyan ilk bağımsız ülke olmuştur.

1905

1905

 • Queensland (Avustralya eyaleti): Yerli olmayan kadınlar oy kullanabiliyordu.
Dünyanın ilk kadın parlamento üyeleri 1907 yılında Finlandiya'da seçilmiştir.

1906

 •  Rusya Finlandiya Grandüklüğü ( Rusya İmparatorluğu): Kadınlara oy hakkı tanıyan ilk Avrupa ülkesidir.[31] Bir sonraki yıl yapılan seçimlerde dünyanın ilk kadın parlamento üyeleri seçilmiştir.
 • New Hebrides: Franceville'de olduğu gibi yerel seçimlerde kadınlara oy hakkı ve yerel konseylerde seçimle görev alma imkânı tanınmıştır. (Yerli kadınlara bu hak tanınmamıştır.)[32]
Victoria'da kadınlara oy hakkı tartışmaları 1887 tarihinde Melbourne Punch karikatürü ile hicvedilmiştir.

1908

 •  Danimarka: Sadece yerel seçimlerde kadınlara oy hakkı tanınmıştır.
 • Victoria (Avustralya eyaleti): Sadece beyaz kadınlara oy hakkı tanınmıştır.

1910

 • Washington (ABD)

1911

 • California (ABD)
 •  Arjantin: Julieta Lanteri, oy hakkı için dava açmış ve kazanmıştır.

1912

1913

1914

1915

Empire State Kampanyası döneminde Puck dergisinde yayımlanan harita. New York Eyaleti Anayasası'nda değişiklik yapılarak kadınlara oy hakkı tanınmasını öngören kampanya 1915 yılındaki referandumda başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

1916

 • Manitoba (Kanada bölgesi)
 • Saskatchewan (Kanada bölgesi)
 • Alberta (Kanada bölgesi)

1917

1918

 • Michigan (ABD)
 • South Dakota (ABD)
 • Oklahoma (ABD)
 •  Avusturya
 •  Azerbaycan
 •  Kanada: 21 yaşından büyük, annesi yabancı olmayan ve bölgelere göre belirlenen kıstasları taşıyan kadınlar oy kullanabiliyordu.
 • Nova Scotia (Kanada bölgesi)
 •  Almanya
 • Moldova (Sovyetler Birliği)
 • İkinci Polonya Cumhuriyeti
 • Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti [34] (Sovyetler Birliği)
 • Kırgızistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (Sovyetler Birliği)
 • Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı: 30 yaşından büyük ve belirli kriterleri sağlayan kadınlar oy kullanabiliyordu. Erkekler ise Birinci Dünya Savaşı'na katılmış ise 19, diğer hallerde ise 21 yaşında oy kullanabiliyordu.

1919

 •  Belçika: Yerel seçimlerde kadınlar oy kullanabiliyordu.
 •  Gürcistan
 •  Macaristan(1945 yılında genel oy hakkı tanınmıştır.)
 •  Lüksemburg
 •  Hollanda (Seçilme hakkı 1917'de tanınmıştı.)
 •  Yeni Zelanda (Kadınlar parlamento seçimlerinde aday olabiliyorlardı.)
 • New Brunswick (Kanada bölgesi) (Seçilme hakkı 1934 yılında güvence altına alınmıştır.)
 • Minnesota (ABD)
 • Güney Rodezya (İngiliz kolonisi): Kadınlara parlamento seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.

1920

1921

1922

1924

1925

 •  İtalya: Kadınlar sadece yerel seçimlerde oy kullanabiliyordu.
 • Newfoundland Dominyonu: 25 yaşından büyük kadınlar oy kullanabiliyordu. Erkeklerde ise bu yaş 21'di.

1927

 • Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (Sovyetler Birliği)
 •  Uruguay: Cerro Chato plebisitinde kadınlar oy kullanmıştır.

1928

 •  Birleşik Krallık: Kadınlar ile erkeklere 1928 tarihli Halkın Temsili Kanunu ile eşit oy hakkı tanınmıştır.

1929

 •  Romanya: Bazı sınırlamalar olmakla birlikte kadınlar yerel seçimlerde oy kullanabiliyordu.[36]
 •  Porto Riko: kadınlara oy hakkı tanınmıştır.
 •  Ekvador: Anayasada kadınların oy hakkı yer almıştır.

1930

1931

 •  Seylan
 •  Şili: Taşınmaz sahibi kadınlara 320 numaralı yasama kararı gereğince yerel seçimlerde oy kullanma hakkı tanındı.
 •  Portekiz: Eğitim seviyesine göre kadınlara oy kullanma hakkı tanındı.
 •  İspanya: Kadınlara genel oy hakkı tanındı.

1932

1934

 •  Şili. Kadınlara yerel seçimlerde oy kullanma hakkı tanınmıştır.
 •  Küba
 •  Portekiz: Kadınların oy kullanma hakkı genişletildi.
 • Tabasco (Meksika eyaleti): Kadınlara yerel seçimlerde ve kongre seçimlerinde oy kullanma hakkı tanınmıştır.
 •  Türkiye: Kadınlara genel seçimlerde oy kullanma hakkı tanınmıştır.[37]

1935

 • Britanya Hindistanı
 •  Burma: kadınlara oy kullanma hakkı tanınmıştır.[23]

1937

 • Hollanda Doğu Hint Adaları: Sadece Avrupalı kadınlara oy kullanma hakkı tanınmıştır.
 •  Filipinler[23]

1938

1939

 •  El Salvador: Okur yazar olma ve belirli bir yaş sınırı ile kadınlara oy hakkı tanınmıştır.[38]
 •  Romanya: Belirli sınırlamalarla birlikte herkese genel oy hakkı tanınmıştır. Sınırlamalar daha çok kadınlara yönelik olmuştur.[39][40]

1940

 • Quebec (Kanada bölgesi)

1941

 • Hollanda Doğu Hint Adaları: Sadece Avrupalı kadınlara oy hakkı tanınmıştır.
 •  Panama: Bazı sınırlamalar ile kadınlara oy hakkı tanınmıştır.

1942

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

 • Basel-Stadt (İsviçre kantonu)

1967

1968

 • Basel-Landschaft (İsviçre kantonu)
 •  Bermuda (Genel oy)
 •  Nauru
 •  Portekiz (Birkaç hak sadece erkeklere ayrıldı.)

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1980

1984

1985

1986

1989

1990

1996

1999

21. yüzyıl

2001

2003

2005

2006

2015

Not: Bazı ülkelerde hem erkekler hem de kadınlar sınırlı oy hakkına sahiptir. Örneğin Brunei sultanlık ile yönetildiğinden genel seçimler yoktur, seçimler sadece yerel konularla ilgili yapılır.[62] Birleşik Arap Emirlikleri'nde 7 emirliğin hükümdarları Federal Ulusal Konsey'de Emirlik vatandaşlarının %12'sini temsil edecek şekilde belirli oranda seçmeni atar.[60]

Kaynakça

 1. 'New Zealand women and the vote', URL: http://www.nzhistory.net.nz/politics/womens-suffrage 12 Mart 2013 tarihinde WebCite sitesinde arşivlendi, (Ministry for Culture and Heritage), updated 17 July 2014.
 2. Karlsson Sjögren, Åsa, Männen, kvinnorna och rösträtten: medborgarskap och representation 1723-1866 [Men, women and suffrage: citizenship and representation 1723-1866], Carlsson, Stockholm, 2006 (in Swedish)
 3. Bonnie G. Smith, ed. (2008). The Oxford Encyclopedia of Women in World History. Oxford University Press. ss. 171 vol 1. ISBN 9780195148909. 25 Aralık 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ağustos 2016.
 4. "Women dominate new Swiss cabinet". BBC News. 22 Temmuz 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ağustos 2016.
 5. "BBC NEWS - Europe - Naked Swiss hikers must cover up". bbc.co.uk. 2 Nisan 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ağustos 2016.
 6. Photograph Tasneem Alsultan, National Geographic. "In a Historic Election, Saudi Women Cast First-Ever Ballots". 25 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ağustos 2016.
 7. Lucien Felli, "La renaissance du Paolisme". M. Bartoli, Pasquale Paoli, père de la patrie corse, Albatros, 1974, p. 29. "Il est un point où le caractère précurseur des institutions paolines est particulièrement accusé, c'est celui du suffrage en ce qu'il était entendu de manière très large. Il prévoyait en effet le vote des femmes qui, à l'époque, ne votaient pas en France."
 8. "Lydia Chapin Taft Biography Womens Suffrage by Frances Stanford | Humanities 360". 19 Ekim 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Ağustos 2016.
 9. "Women and the vote: Page 5 – World suffrage timeline". Nzhistory.net.nz. New Zealand History. 27 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ekim 2015.
 10. M C Mirrow, Latin American Constitutionalism: The Constitution of Cadiz and its legacy
 11. "P. Orman Ray: Woman Suffrage in Foreign Countries. The American Political Science Review. Vol. 12, No. 3 (Aug., 1918), pp. 469-474". 9 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Ağustos 2016.
 12. "Women in Parliament – Parliament of Victoria". Parliament.vic.gov.au. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Mayıs 2013.
 13. "Female Suffrage before 1918", The History of the Parliamentary Franchise, House of Commons Library, 1 Mart 2013, ss. 37-9, 5 Kasım 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi, erişim tarihi: 16 Mart 2016
 14. Heater, Derek (2006). Citizenship in Britain: A History. Edinburgh University Press. s. 136. ISBN 9780748626724.
 15. "Women's rights". The National Archives. 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Şubat 2015.
 16. "Which Act Gave Women the Right to Vote in Britain?". Synonym. 9 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Şubat 2015.
 17. Rea, Tom. "Right Choice, Wrong Reasons: Wyoming women win the right to vote". wyohistory.org. 23 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ağustos 2015.
 18. Myers, Rebecca (28 Mayıs 2013). "General History of Women's Suffrage in Britain". The Independent. Erişim tarihi: 26 Ağustos 2015.
 19. "Canada-WomensVote-WomenSuffrage". Faculty.marianopolis.edu. 27 Ocak 1916. 6 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Mayıs 2013.
 20. United States House of Representatives (30 Nisan 1888). "House Joint Resolution (H.J. Res.) 159, Proposing an Amendment to the Constitution to Extend the Right to Vote to Widows and Spinsters who are Property Holders". National Archives Catalog. National Archives and Records Administration. 23 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Temmuz 2016.
 21. "Wee, Small Republics: A Few Examples of Popular Government," Hawaiian Gazette, Nov 1, 1895, p 1
 22. 'New Zealand women and the vote', URL: http://www.nzhistory.net.nz/politics/womens-suffrage 12 Mart 2013 tarihinde WebCite sitesinde arşivlendi, (Ministry for Culture and Heritage), updated 17-Jul-2014
 23. "Women's Suffrage". 14 Ağustos 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Ağustos 2016.
 24. 'World suffrage timeline', URL: http://www.nzhistory.net.nz/politics/womens-suffrage/world-suffrage-timeline 27 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., (Ministry for Culture and Heritage), updated 5-Aug-2015
 25. Chapin, Laura (21 Ağustos 2010). "Colorado Led the Way on Women's Suffrage". usnews.com. Erişim tarihi: 26 Ağustos 2015.
 26. Alan Fenna; Jane Robbins; John Summers (5 Eylül 2013). Government Politics in Australia. Pearson Higher Education AU. ss. 312-. ISBN 978-1-4860-0138-5.
 27. August Bebel (12 Kasım 2014). Woman and Socialism (English Edition). Socialist Literature Company. ss. 196-. GGKEY:PAF3FSJXP21.
 28. Frances Maule; Annie Gertrude Webb Porritt (1917). Woman Suffrage: History, Arguments, and Results : a Collection of Six Popular Booklets Covering Practically the Entire Field of Suffrage Claims and Evidence : Designed Especially for the Convenience of Suffrage Speakers and Writers and for the Use of Debaters and Libraries. National Woman Suffrage Publishing Company.
 29. "Constitution of the State of Utah (Article IV Section 1)". 4 Ocak 1896. 9 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ağustos 2016.
 30. Documenting a Democracy, Museum of Australian Democracy, erişim tarihi: 13 Ekim 2011
 31. "Arşivlenmiş kopya". 11 Ekim 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ağustos 2016.
 32. Bourdiol, Julien (1908), Condition internationale des Nouvelles-Hebrides, p 106
 33. Pipes, Richard (1997). The Formation of the Soviet Union: Communism and Nationalism, 1917-1923. Harvard University Press. s. 81. ISBN 9780674309517.
 34. See article 4 of the 1918 constitution of the R.S.F.S.R..
 35. Lewis, Jone Johnson. "International Woman Suffrage Timeline". About.com. 23 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Kasım 2013.
 36. Popescu, Camelia. "Lupta pentru dreptul de vot feminin în România interbelică". Historia.ro. Adevărul Holding. 22 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Ocak 2014.
 37. "This Day in World History: February 6, 1935 – Turkey Holds First Election That Allows Women to Vote". OUP Blog. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ağustos 2016.
 38. "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 27 Nisan 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ağustos 2016.
 39. "Summary: Rights to Vote in Romania". 2 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ekim 2014.
 40. "CONSTITUŢIA: României din 1938". 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ekim 2014.
 41. "The Evolution of Bermuda's Franchise". Parliamentary Registry Bermuda. 4 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ağustos 2016.
 42. http://www.idea.int/publications/wip/upload/montenegro-CS-Guatemala.pdf
 43. (İtalyanca) Extension to the women of the right to vote 26 Mayıs 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 44. "Women's Suffrage". Ipu.org. 23 Mayıs 1997. 23 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Mayıs 2013.
 45. Gregory Hammond, The Women's Suffrage Movement and Feminism in Argentina From Roca to Peron (U of New Mexico Press; 2011)
 46. "The Universal Declaration of Human Rights". 27 Şubat 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ağustos 2016.
 47. http://www.everyculture.com/Ma-Ni/Netherlands-Antilles.html
 48. "Pakistan Ministers". Guide2womenleaders.com. 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Mayıs 2013.
 49. http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/linea-de-tiempo/voto-mujer-frente-nacional
 50. "Woman Suffrage Timeline International – Winning the Vote Around the World". Womenshistory.about.com. 25 Nisan 1908. 12 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Mayıs 2013.
 51. "El Voto Feminino en Ecuador, published 6 April 1991, accessed 1 November 2010". Hoy.com.ec. 14 Ekim 2011. 21 Mayıs 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Mayıs 2013.
 52. "Women's Suffrage". 14 Ağustos 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Ağustos 2016.
 53. Darwish, Adel (25 Ekim 2002). "Bahrain's women vote for first time". The Daily Telegraph. Londra. Erişim tarihi: 25 Mayıs 2010.
 54. "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 1 Kasım 2006 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ağustos 2016.
 55. "Arşivlenmiş kopya". 25 Aralık 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ağustos 2016.
 56. African Women and Children. Apollo Rwormie.
 57. http://www.refworld.org/docid/47387b6fc.html
 58. https://freedomhouse.org/report/freedom-world/1999/qatar
 59. "Kuwait grants women right to vote". CNN. 16 Mayıs 2005. Erişim tarihi: 13 Nisan 2014.
 60. "Arşivlenmiş kopya". 24 Aralık 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ağustos 2016.
 61. "Women in Saudi Arabia 'to vote and run in elections'". BBC News. Londra. 25 Eylül 2011. 27 Temmuz 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2011.
 62. "Arşivlenmiş kopya". 24 Aralık 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ağustos 2016.

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

Şablon:Seçme ve seçilme hakkı

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.