Kıyık, Edirne

Kıyık Semtinin Tarihi

Kıyık (Kıyak Baba) - Buçuk Tepe Söylenceye göre bu semt adını, Edirne'ye ilk girenlerden ve sonradan adına bir zaviye ve türbe kurulan Kıyak Baba'dan almıştır. Kentin kuzeydoğu yönünde uzanan cadde bugün de aynı adla anılmaktadır. Fetihte baruthane ile Yeniçeri ortaları burada yapılmıştır. Kıyak Baba'nın mezarı da Kıyık Halkı tarafından yaptırılan Kıyık Camisi yanındadır. Kıyık yönünden Edirne'ye giriş, Selimiye Camisi'nin en güzel göründüğü açılardan birini oluşturur. Edirne'nin 104 metreyle en yüksek tepesi olan ve günümüzde mezarlık olarak kullanılan Buçuk Tepe bir isyanla ünlenmiş ve adını bu olaydan almıştır. Küçük yaşta padişah olan Fatih Sultan Mehmet döneminde, o zamanki deyimle "Tagşiş"; günümüzde ise devalüasyon denilen paranın değerini düşürme olayı ilk kez yaşanmış ve bundan kaynaklanan hayat pahalılığı Yeniçerilerin ayaklanmasına yol açmıştır. Ancak Yeniçerilerin maaşlarına Sultan II.Murat tarafından "buçuk akçe" zam yapılıp ikna edilince isyan bastırılmış; olaydan sonra da tepenin adı Buçuk Tepe olarak kalmıştır.

Günümüzde Kıyık

Günümüzde Kıyık semti Edirne'nin hızlı gelişen semtlerinden biridir. Kıyıkta Kahvehaneler ve meyhaneler sıkça bulunur. Edirne'nin diğer semtlerine göre en fazla olan semtidir. Kıyık semtinin ortasından geçen kıyık caddesinin güney ucunda tophane bayırı biraz aşağısında Selimiye Camiyi bulunur. Kuzey ucunda Bulgaristan ile sınır kapımız olan Kapıkule sınır kapısına ve İstanbul'a giden karayollarına bağlanır.Kıyık Edirne'nin kuzey doğusunda bulunur.1.Balkan savaşında Kıyık tabyaları 2 Kasım 1912-26 Mart 1913 tarihleri arasında Edirneyi savunan Şükrü paşa komutasındaki Edirne müdafaasının yapıldığı Başlıca tabyalar bu semtte bulunur. Ayrıca Bulgar ortodoks Sveti Georgi Kilisesi Edirne'nin Kıyık semtinde 1880 yılında inşa edilmiştir. 1889 da dekore edilen kilisedeki yazılar slav bulgarcası ile yazılmıştır. Daha önce aynı yerde bulunan kiliseden kalma bazı tablolar mevcuttur. Halk arasında Bulgar Kilisesi olarak da bilinir. Restorasyonu yapılarak kültür mirasına katılmıştır.

This article is issued from Vikipedi - version of the 4/22/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.