Kütüphane (bilgisayar bilimi)

Bilgisayar biliminde kütüphane, bilgisayar programları tarafından yazılım geliştirme amaçlı kullanılan kalıcı kaynakların tümüdür. Yapılandırma ayarları, belgeleme, yordamlar ve sınıflar bu tanıma örnek gösterilebilir.

Kütüphane belirli bir programlama dili kullanılarak yazılmış komut kümelerini ifade etmek amacıyla da kullanılmaktadır. Sistem çağrılarının her seferinde yeniden yazılması yerine bir kütüphane aracılığıyla yapılması bu duruma örnek gösterilebilir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.