Havkale

Havkale (Arapça: الحوقلة), Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh (Arapça "لا حول ولاقوة إلا بالله" şeklinde yazılır) için kullanılan Arapça söz. "Her türlü değişim ve gücün kaynağı sadece Allah'tır." anlamına gelmektedir. Bu ifade, bir Müslüman tarafından bir felaket anında ya da kendi iradesi dışında meydana gelen olaylarda söylenmektedir. Kelime, havle ila kuvvete sözcüklerinin birleşimiyle meydana gelmiştir.[1]

Havkale kelimesinin Arapça kaligrafisi

Kur'an'da bu cümlenin tamamı bulunmamakla birlikte benzeri el-Kehf 18/39'da mevcuttur. Havkalenin aslını teşkil eden cümlenin tamamı hadislerde geçmektedir.[2] Kaynaklarda İslam peygamberi Muhammed ezan okunurken "hayye ale's-salâh" sonrasında "lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh" dediği, günahları çok da olsa bu zikre devam edenlerin affedileceği ve bu zikri cennet hazinelerinden bir hazine olarak nitelendirdiği bildirilmiştir.[3]

Havkale kelimesinin "yaşlı ve zayıf bir kişinin yürüyüşü" anlamına geldiği ve yanlış olduğu, bunun yerine "havleka" şeklinde kısaltmanın kullanılması gerektiği görüşü de mevcuttur.[2]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Piamenta, Moshe (1979). Islam in Everyday Arabic Speech. BRILL. s. 155. ISBN 90-04-05967-9.
  2. Koçkuzu, Ali Osman (1997). "HAVKALE" (PDF). Cilt Cilt 16. s. 536. Erişim tarihi: 15 Mayıs 2017.
  3. Müsned, I, 66, 71, 180; Buhârî, "Eźân", 7; Tirmizî, "D'avât", 58.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.