Gayriresmî askerî üniforma

Gayriresmî askerî üniforma, resmî olmayan üniforma türüdür. Askeri, polis, itfaiye ve diğer resmi üniformalı hizmetler tarafından günlük ofis, kışla ve saha dışı görev amaçları için kullanılır.[1] Genellikle bir ceket, pantolon, beyaz elbise gömlek ve boyun bağından oluşur. Tasarım alaya veya askerî branş'a bağlı olabilir. Batı kıyafet kodlarında, hizmet kıyafeti üniforması sivil kıyafete ek bir alternatiftir.[2] Üniforma hem tam elbise üniforması, hem de karışık elbise üniformasından daha az resmi olarak kabul edilir, ancak savaş üniformasından daha resmi olarak kabul edilir.

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.