Göreli deniz seviyesi

Göreli deniz seviyesi (İngilizce: Relative sea level, kısaltması RSL) karadan yapılan gözlem ile karanın referans alındığı ve buna göre belirlenen denizin seviyesidir.[1] Östatik deniz seviyesine zıttır. Deniz seviyesi buzulların erimesi, klima krizleri ya da depremler gibi jeolojik sebeplerden etkilenerek değişebilmektedir.

Göreli deniz seviyesini gözeterek eski çağlarda üzerinde yerleşim gösteren ancak günümüzde deniz seviyesinin yükselmesi ile sular altında kalan kıyı şeridi, kıyı şeridi arkeolojisi (Foreshore) tarafından araştırılmaktadır.

Bugün sular altında kalan bazı yerleşim ve antik limanlar, zamanlarının deniz seviyesini tespit etmek konusunda jeoarkeolojik araştırmalar dahilinde başvurulan önemli kaynaklardandır.

Ayrıca bakınız

Dipnotlar

  1. Rovere, Alessio; Stocchi, Paolo; Vacchi, Matteo (2016). "Eustatic and Relative Sea Level Changes". Current Climate Change Reports.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.