Faraday'in elektroliz yasaları

Faraday'ın elektroliz yasaları, 1834 yılında Michael Faraday tarafından yayımlanan, elektroliz olayındaki madde-elektrik ilişkisini açıklayan elektrokimya yasalarıdır.

Michael Faraday'ın Thomas Phillips tarafından çizilmiş portresi

Birinci yasa

Bir elektrotta serbest hale geçen madde miktarı, elekrolitten geçen elektrik yükü ile doğru orantılıdır.

İkinci yasa

Elektrotta serbest kalan madde miktarı, bu maddenin eşdeğer ağırlığıyla doğru orantılıdır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.