Faktör

Faktör ya da etken, faktoring işlemlerinde alıcı, satıcı, ve faktoring şirketi olarak işlemi gerçekleştiren üç taraftan alacağı temlik eden faktoring şirketine verilen kısa isim.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.