Emniyet (güvenlik)

Emniyet, büyük sonuçlara (yıkım) karşı alınan tedbirlerin yaşam ya da ölümle ilgili olanlarıdır. Çoğunlukla kazalara alınmış tedbirlerdir.[1]

Sözlük anlamı

Emniyet Arapçadan Türkçeye geçmiş bir kelimedir. "Emn" kökünden gelen korkusuzluk, emin anlamlarına gelmektedir.[2] Tehlikeden muaf olma olarak da ifade edilebilir. İngilizce de yaralanmaya, zarara ya da ölüme sebep olacak durumdan muaf olma hali[3] diye ifade edilen Safety kelimesi ile karşılık bulmaktadır.

Türkçede Emniyet kelimesi genelde Toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu[4] olan Güvenlik kelimesi ile aynı yerde kullanılarak büyük yanlışlık yapılmaktadır. Aslında Türkçenin temeli olan Osmanlıca da Emniyet ve Güvenlik kelimelerinin anlamları farklıdır. Güvenlik kelimesi Osmanlıca da yine Arapça dan gelen asayiş kelimesi ile ifade edilerek Emniyet kelimesinden ayrı kullanılmıştır. İngilizcede de Emniyet Safety kelimesi ile ifade edilirken, Güvenlik Security kelimesi ile ifade edilmiştir. bu örneklerde görüldüğü gibi farklı anlamlarda bu iki kelimeyi kullanmak büyük hatalara sebep olabilmektedir. Kaplan'ın 1997 yılında seçkin makale ödülü kazanan Risk analizi dergisinde yayınlanmış makalesinde Yanlış iletişim için geliştirdiği teoriye göre;[1]

  • Teori 1 : Dünyadaki problemlerin %50'si aynı kelimenin farklı kullanılmasından,
  • Teori 2: Diğer %50'si de farklı kelimelerin aynı anlamda kullanılmasından kaynaklanmaktadır.

Risk kavramı içinde emniyet

Risk, Tehlikenin vuku bulma hali ve vuku bulduğunda ise verdireceği kaybın derecesidir.[1] İnsanoğlunun her faaliyetinde az da olsa tehlike ile karşılaşma ihtimali diğer bir deyişle Risk vardır. Emniyeti de Tehlikeden muaf olma olarak ifade ettiğimiz için risk kavramı için Emniyet çok önemli bir yer almaktadır.

Emniyet çeşitleri

  1. Sübjektif emniyet: Bir olayın sonuçlarına karşı alınan emniyet
  2. Objektif emniyet: Beklenen ve gerçek olaylara karşı alınan emniyet.
  3. Algılanan emniyet: Toplum tarafından kabul gören ve tahmin edilen olaylara karşı alınan emniyet.

Kaynakça

  1. Çakır,Volkan Yard.Doç.Dr.
  2. Türk Dil Kurumu 1998 S.708
  3. Merriam Webster Sözlüğü 2003
  4. Türk Dil Kurumu Sözlüğü
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.