Elektrik dipol momenti

Dipol momenti, bir sistemin dipol gibi davranma ölçütü. Dipol momenti kutupsal kovalent bağların ölçülen kutupsallığıdır. Aralarında bağ olan iki atomun birbirlerine olan uzaklıklarıyla, yüklerinin çarpımı şeklinde tanımlanır. SI birimi Coulomb metredir.

Elektrik alandaki dipolün momenti M=q.E.L.sin☼ ile hesaplanır. q elektrik yükü, E elektrik alanı, L uzunluk ve ☼ aradaki açıyı ifade eder.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.