Eksüda

Eksüda (exudate), damar geçirgenliğindeki artış nedeniyle dokuların dışına çıkan kan sıvısıdır. Büyük moleküllü plazma proteinleri bakımından zengindir (özgül ağırlığı 1.018'den fazladır). Eksüda pıhtılaşma eğilimindedir. Kan hücrelerini de içerebilir.[1][2]

İnsan parmağındaki bir yaradan çıkan eksüda

Örnekler

  • Septik şok
  • Bakteriyel peritonit
  • Tüberküloz peritonit
  • Mezotelyoma (plevra tümörü)
  • Plevra inflamasyonu (plörit)

Kaynakça

  1. Tahsinoğlu M, Çöloğlu AS, Erseven G. Dişhekimleri için Genel Patoloji, Altın Matbaacılık, İstanbul, 1981
  2. Kumar V, Abbas AK, Aster JC. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. 9th edt., Elsevier Saunders, Philadelphia, 2015
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.