Ebû Dâvûd

Ebu Davud es-Sicistâni (Arapça: أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني "Ebu Davud Süleyman ibn'el Eş'as el-Ezedi es-Sicistani") (d. 202H/817M - ö. 275H/889M), Kütüb-i sitte'den biri olan ve Sünen-i Ebu Davud olarak anılan eserin müellifi, muhaddis.[1]

Horasan bölgesinin, bugün İran ile Afganistan arasında kalan bir şehri olan Sicistan'da doğdu.[2] Tahsiline burada başladı. On sekiz yaşından itibaren ilim öğrenmek maksadıyla Bağdat, Basra, Mekke, Kûfe, Humus, Belh, Şam ve diğer birçok şehirde bulundu. İbn Hacer, Ebu Davud'un 300 kadar hocadan ders aldığını nakleder. 21 Şubat 889 tarihinde Basra’da öldü.

Kaynakça

  1. https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-davud-es-sicistani
  2. https://www.yeniakit.com.tr/kimdir/Ebu_Davud
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.