Doli

Doli (Gürcüce: დოლი "doli"), Gürcistan’da ve Kafkasya’da kullanılan vurmalı çalgı. Yüksek gövdeli davulu andırır. İki tarafından deri kaplı olan silindirik gövde, demir halkalarla sıkıca tutturulmuştur. Omza asılarak veya asılmadan koltuk altında sıkıştırılır ve oturarak avuç içi ve parmaklar aracılığıyla çalınır. Ucu hafifçe geniş çubuklarla da çalınabilir. Çalan kişi bazen halk dansına da eşlik eder. Güçlü efekt elde etmek için merkeze ve piyano efekti elde etmek için kenarlara vurulur. Dolinin yüksekliği gövdesinin yarıçapının üç katı kadardır. Doli yaygın olarak erkekler tarafından çalınır. Performansta, doli dansın ritmini belirler. Doli, genellikle çonguri, çiboni, salamuri, buzika ve duduki gibi diğer bölgesel çalgılar eşliğinde çalınan bir çalgıdır.

Doli

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.