Diplomat

Diplomat, dış politikayla uğraşan ve ülkesini yurt dışında temsil etmekle görevlendirilen kimsedir. Vatandaşlarının haklarına ve çıkarlarına uygun olarak yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla ilişkileri yürütmek üzere Dışişleri Bakanlıklarına bağlı olarak atanan kişidir.

Uygulanan uluslararası hukukta kavram olarak, dokunulmazlıklar ile ayrıcalıklar arasında bir ayrıma gidilmektedir. Dokunulmazlık kavramı genel yasalardan bağışık tutulmayı değil, fakat yargılama ve icra yollarının uygulamasından bağışık tutulmayı belirtmektedir. Buna karşılık ayrıcalık kavramı kabul eden devletin kimi yasalarının özünden bağışık tutulmayı, bunların özünün uygulanmamasını ifade eder. Diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıkları, 1. Diplomasi Temsilciliği Bakımından, 2. Diplomasi Temsilcilikleri ve Görevlileri bakımından olmak üzere iki kısma ayırabiliriz.

 • Diplomasi Temsilciliği Bakımından ayrıcalık ve bağışıklıklar şunlardır:
 • Elçilik binasının ve Araçlarının Dokunulmazlığı
 • Elçilik Arşivlerinin Dokunulmazlığı
 • Elçiliğin Haberleşme Serbestliği
 • Elçiliğin Vergi Ayrıcalığı
 • Elçiliğin Gümrük Ayrıcalığı

Diplomasi Temsilcileri ve Görevlileri Bakımından ayrıcalık ve bağışıklıklar ise,

 • Kişi ve Aile Bireyleri Dokunulmazlığı
 • Konut Dokunulmazlığı
 • Yargı Dokunulmazlığı ya da Bağışıklığı
 • Vergi Ayrıcalığı
 • Gümrük Ayrıcalığı

Ayrıca bakınız

Edebiyat

 • Igor Janev, Diplomasi, IPS, Belgrad, 2013 ISBN 978-86-7419-261-0
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.