Despot Dönem

Despot Dönem, ipnoz (hipnoz) ve telkine dayalı bir trans biçimini kapsayan dönemdir.

Bu dönemdeki posesyonlarda (bir nevi ayinlerde) şartlandırmalar davul ve vurmalı çalgılara dayalıydı.

Bu dönemdeki translar daha çok tedavi amacı gütmekteydi.

Roma ve Eski Yunanlarda translar daha çok delilik tedavisi gibi yöntemlerde kullanılmaktaydı.

Birinci kullanım yeri; buluğ çağını yaşayan kızlarda ve savaşın şiddetli anlarındaki "tanrısal delilik" adı verilen durumda. İkinci kullanım yeri; Orgnaik sebebe dayanan zihinsel rahatsızlarda.

Müziğin yeri, uyarı-cevap ilişkilerinde çok önplandadır. Danslarda sürekli olarak müzik kullanılmıştır.

Bu dönemde trans tiyatroya da taşınmıştır. İlk örnekleri Yunan tiyatrosunda görülmüştür.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.