Deplasman (denizcilik)

Deplasman veya maimehreç, yüzen bir cismin taşırdığı (yeri değişen) suyun miktarıdır. Cismin suyun altında kalan kısmının hacmi ile suyun özkütlesinin çarpımına eşittir.

F = mcisim x g
Fkaldırma = Vbatan x dsıvı x g (Sıvının kaldırma kuvveti cismi kaldırdığına göre kaldırma kuvveti ile cismin ağırlığı birbirine eşittir.)
mcisim x g = Vbatan x dsıvı x g (Gerekli sadeleştirmeler yapıldığında;)
Vbatan x dsıvı = mcisim


Sonuç olarak suyun içinde bulunan cismin taşırdığı veya yerini değiştirdiği suyun hacmi , cismin hacmine eşittir.
Not: Bu yöntem ile batan cisimlerin kütlesi ölçülemez.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.