Dışlama etkisi

Dışlama etkisi (İngilizce: Crowding out effect), özel yatırımların oransal olarak düşüşüne monoteristler tarafından verilen ad.

Devlet artan kamu harcamalarını finanse edebilmek için piyasadan borçlanma gereği duyar. Bu da piyasada faiz oranlarının artmasına neden olur. Artan faiz oranları yatırımın maliyetini artırır. Bu durum özel yatırımları oransal olarak düşürür.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.