Düzensiz leff ü neşr

Düzensiz leff ü neşr (müşevveş), leff ü neşr söz sanatının bir türüdür. Eğer parallelik kurulan öğeler, ters bir sıra ilişkisi ile verilirse ya da sıra ilişkisi bulunmazsa buna düzensiz leff ü neşr denir. Batı edebiyatındaki karşılığı kiyazmadır.

Örneğin;

Deli eder insanı bu deniz, bu gökyüzü
Göz kırpar yıldızlar, türküler söyler balıklar (Cahit Öztürk)

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.