Bodrum (mimarlık)

Bodrum, bir yapının yol düzeyinden aşağıda kalan bölümüdür. Genellikle az kullanılan eşyayı saklamak üzere kullanılır. Nemli iklimin görülmediği yerlerdeki hemen tüm çağdaş yapılarda bulunmaktadır.

Bir bodrum örneği
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.