Bilmesinlercilik

Bilmesinlercilik, Karanlıkçılık, Obskürantizm ya da Obskürasyonizm, hakikatin toplumun bazı sınıf ve kesimlerince bilinmesinin kasıtlı olarak önlenmesidir. Genellikle muhafazakâr eğilimli kanaat önderleri ve politikacılar tarafından savunulur. En yakın örneği Darwinist evrim teorisi'nin yaygın olarak öğretilmesinin önüne geçilmesi çabalarıdır. Tarihten verilecek en bilinen örneklerden birisi de Galile'nin soruşturulması ve cezalandırılmasına da yol açan günmerkezlilik fikrine karşı gösterilen muhalefettir. Bilmesinlerci tavrın temelinde yönetenlerin kullandıkları öğretilerin hakikatle tutarsızlıklarının olması ve bilginin yayılmasıyla yıpranacaklarına ilişkin kaygı yatar.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.