Bayesci olasılık

Bayesci olasılık olasılık kavramının farklı yorumlamalarından yalnızca biridir ve kanıta dayanan olasılık kategorisindedir. Bayesci olasılık yorumu, doğruluğu veya yanlışlığı kesin olmayan önermelerle akıl yürütmeyi sağlayan mantığın genişletilmesi gibi düşünülebilir.

Dış bağlantılar

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.