Bölük (matematik)

Bölük, matematikteki basamakların her üç tanesinin bir araya gelmesiyle oluşur. Bölükler sayıların sağdan üçerlik gruplar halinde ayrılmasıyla oluşur. Birler bölüğü, binler bölüğü, milyonlar bölüğü gibi soldaki ilk basamağın adıyla anılır. Beş basamaklı sayılardan itibaren bölükler aralarında boşluk bırakılarak yazılır. Bölükler arasına nokta konulmaz.

Örneğin; 123 456 789 sayısında;

789 ; Birler bölüğü
456 ; Binler bölüğü
123 ; Milyonlar bölüğüdür.

Eğer sayı 3 ve 3'ün katı değil ise yarım bölük olur ve üstten ayırırken son taraf açık kalır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.