Atlas Okyanusu'ndaki köle ticareti

Atlantik köle ticareti veya trans-atlantik köle ticareti, Afrikalı kölelerin Avrupalılar tarafından esir edilmelerini ve satılmalarını içeren Atlas Okyanusu ve kıyılarında gerçekleşen faaliyetler dönemi. 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar sürmüştür. Köleler gemi yoluyla Batı ve Orta Afrika'dan "Yeni Dünya"ya, Amerika'ya getirilmişlerdir. Bazı köleler baskınlarla ve kaçırma yoluyla esir alınmış olsa da büyük çoğunluğu Avrupalılar tarafından kıyı ticareti yoluyla Afrikalı köle satıcılarından satın alınmıştır. Sonucunda ise Karayipler'de siyahi devletler oluşmuş ve önemli bir siyahi varlığı ortaya çıkmış,binaenaleyh ABD'de iç savaş çıkmıştır

Kısıtlı alanda en fazla köleyi taşıma amacıyla hazırlanmış bir gemi yerleşim planı

Kaynakça

  • Wikipedia İngilizce sürümünde bulunan "Atlantic slave trade" sayfası.
  • Wikipedia Türkçe sürümünde bulunan "Üç köşeli ticaret" sayfası.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.