Askerî tatbikat

Askerî tatbikat, askerî harekâtlar için yapılan eğitimde askeri kaynakların kullanılması, savaşın etkilerinin araştırılması veya fiili mücadele olmadan test stratejilerini kullanmaktır. Bu aynı zamanda, ana üs veya istasyondan konuşlandırılmadan önce, garnizondaki veya konuşlandırılabilir güçlerin muharebe hazırlığına katkıda bulunur.

Savaş

Savaş tarihi
Askeriye Portalı  

20. ve 21. yüzyıldaki tatbikatlar sıklıkla askerî acil durum operasyonları ve muharebe harekâtları gibi aynı şekilde bir kod adı ile tanımlanmıştır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.