Artıklık

Dilbilimde artıklık, bilgilerin bir defadan fazla yinelenmesidir.[1][2] Artıklığa örnek olarak biçimbilimde çoklu uyum özellikleri,[1] sesbilimde birden fazla sesbirimin ayrımını sağlayan çoklu özellikler[2] veya sözbilimde bir fikrin ifadesi için birden fazla sözcük kullanımı[1] verilebilir.

Kaynakça

  1. Bussmann, Hadumod (2006). Routledge Dictionary of Language and Linguistics. Routledge. ss. 399-400. ISBN 978-1-134-63038-7.
  2. Crystal, David (2009). Dictionary of Linguistics and Phonetics. John Wiley & Sons. ss. 406-407. ISBN 978-1-4443-0278-3.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.