Arras Muharebesi (1914)

Arras Muharebesi ya da Birinci Arras Muharebesi, Fransız ve Alman orduları arasında 1 Ekim 1914 tarihinde başlayan çatışma. Muharebenin ana nedeni; Fransızların, Manş Denizi'ne yönelen Alman ordusunu durdurma isteğidir.

Arras Muharebesi
Batı Cephesi (I. Dünya Savaşı)
Tarih1 – 4 Ekim 1914
Bölge
Sonuç Fransız savunma zaferi
Taraflar
Fransa Alman İmparatorluğu
Komutanlar ve liderler
Louis Maud'huy Prens Rupprecht
Güçler
10. Fransız Ordusu 1., 2. ve 7. Alman ordularından üç kolordu

Louis Maud'huy komutasındaki 10. Fransız Ordusu öncü Alman kuvvetlerine karşı 1 Ekim'de saldırıya geçmiş ve karşı orduyu Douai kentine dek sürüklemiştir. Alman Prensi Rupprecht'in önderlik ettiği 6. Alman Ordusu burada karşı taarruza girişmiş, 2. ve 7. orduların da desteğini alarak Fransızları Arras'a çekilmeye zorlamıştır.

Fransız ordusunun Almanları durduramaması Lens'in 4 Ekim'de düşmesine neden olurken Almanlara Flanders'a dek ilerleme fırsatı vermiştir. Fransızlar buna karşın Arras'ı tutmayı başarmışlardır.

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.