Anglosakson sanatı

Anglosakson sanatı, İngiltere'de ortaya çıkmıştır ve Tezhib mimarlık alanında gelişim gösterir.

Genel özellikleri

  1. 9. yüzyıla kadar tezhib sonra mimarlık ağırlık kazanmıştır.
  2. Tezhib okulları ön plana çıkmıştır.
  3. İrlandalı keşişler rub sarmal çift eğri pelta gibi eğrisel çizimler kullanmışlar.

Eserler

  1. Durrow Kitabı
  2. kells Kittabı
  3. Lindisfame incili
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.