Anayasal cumhuriyet

Anayasal cumhuriyet, devlet yönetiminin tamamen anayasaya dayanması anlamına gelir. Yasama, yürütme ve yargının anayasaya dayanması, devlet iktidarını sınırlayan ve kişi haklarını güvence altına alan bir durumdur. Çünkü, 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi'nin 16. maddesine göre, insan haklarının sağlanmadığı ve kuvvetler ayrılığının belirtilmediği bir toplumda anayasa yoktur.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.