Akışkan yatak

Akışkan yatak, belli boyutlardaki katı taneciklerin sıvı gibi davrandıkları duruma verilen isimdir. Bu durum, basınçlı bir gazın, ortamı oluşturan katı tanecikler arasından geçmesiyle oluşur. Bu durumda katılar sıvı karakteristiği göstermeye başlar. Ayrıca taneciklerin elemental yapısını değişmeden, yoğunlukları azalır. Bu olaya yataklama adı verilir. Akışkan yataklar kurutucu olarak, kirli suların temizlenmesinde filte olarak kullanılabilir. Bunun dışında, yataktaki taneciklerin kurutulmasında da kullanılır.

Taneciklerin dağılımını ve dağıtıcıyı gösteren bir şema

Akışkan yataklarda kullanılan basınçlı gaz, oratama genelde bir dağıtıcı üzerinden verilir. Dağıtıcı üzerinde bulunan birçok açıklık, gazın ortama homojen olarak dağılmasını sağlar. Dağıtıcıdan çıkan gaz, yatak boyunca ilerleyerek, yerçekimine karışı taneciklere kuvvet uygular. Eğer tanecikler üzerindeki nem uzaklaştırılmak isteniyorsa, bu işlem belirli bir sıcaklıkta gerçekleştirilir. Yatağa verilen gazın hızı üzerim durumuna göre ayarlanabilir. Gaz hızının arttırılması sonucu, bir noktada, gazın taneciklere etki ettiği kuvvet ile yerçekimi kuvveti eşit hale gelir. Bu durumda tanecikler havada asılı kalırlar.

Bazı durumlarda küçük tanecikler yatağın üst kısmından ilerleyerek ortamdan uzaklaşabilir. Bu durumda, filtrasyon ile kaçan tanecikler toplanabilir.

Notlar

    Dış bağlantılar

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.