Adsız Narkotik

Adsız Narkotik (NA) kendini “uyuşturucular kendileri için sorun haline gelmiş kadın ve erkeklerin oluşturduğu, kâr amacı gütmeyen bir arkadaşlık birliği”[1] olarak tanımlar. Adsız Narkotik, çeşitli madde suistimali sorunları yaşayan kişiler için genişletilmiş ve geliştirilmiş 12 basamak modelini kullanır ve ikinci en büyük 12 basamak organizasyonudur. 2014 Mayıs ayı itibarıyla 132 ülkede 63.000 NA toplantısı yapılmaktadır.

Adsız Narkotik Programı

Üyelik ve Organizasyon

NA’nın üçüncü geleneği üyelik için tek koşulun “kullanmayı bırakma arzusu” olduğunu söyler. NA, üyelerin “temiz kalmakta birbirine yardım etmek için düzenli olarak toplandığı” toplantılar gerçekleştirir. “Adsız Narkotik programı” bölümünde belirtilen tüm bilgiler ve ifadeler, aksi belirtilmediği takdirde Adsız Narkotik Temel Tekst’inden alıntılanmıştır. NA’da üyelik ücreti yoktur ve üyelik için herhangi bir ücret veya aidat alınmaz.[2]

Adsız Narkotik programının temeli On iki Basamak ve On iki Gelenek’tir.

Temel Tekst’e göre Adsız Narkotik politika, bilim veya tıp dahil olmak üzere “dışında kalan konular hakkında görüş bildirmez” ve herhangi bir organizasyona veya kuruma onay vermez.Arkadaşlık birliği kendi reklamını yapmaz ve yeni üyelere ulaşmak için halkı bilgilendirme ve diğer bağımlılara ulaşmak üzere yürüttüğü faaliyetleri kullanır. NA grupları ve alanları,diğer kurumlara NA programı hakkında bilgi verir ve üyeler tedavi merkezleri ve hapishaneler gibi hastanelere ve kurumlara NA mesajını taşıyabilir.

Bağımlılığın Doğası

NA bağımlılığı, bir bağımlının hayatını fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal olmak üzere her alanda etkileyen ve bilinen bir tam tedavisi olmayan ilerleyen bir hastalık olarak tanımlar. NA, bağımlılık hastalığının durdurulabileceğini ve NA’nın on iki basamak programıyla iyileşmenin mümkün olduğunu söyler. Basamaklar uyuşturuculardan ve uyuşturucu kullanımından bahsetmez. Bağımlıların bir hastalığa sahip olduğunu ve uyuşturucu kullanımının sadece bir semptom olduğunu ifade ederek daha ziyade sadece bağımlılık hastalığından bahseder. Bu hastalığın diğer semptomları arasında obsesyon, zorunlu eylem, inkar ve ben-merkezcilik yer alır.

Toplantılar

NA grupları tarafından gerçekleştirilen düzenli toplantılar NA arkadaşlık birliğinin temel öğeleridir. Toplantılar bazı kamu kurum ve kuruluşlarının toplantı odaları, kütüphaneler, hastaneler, halk merkezleri, parklar gibi çok çeşitli yerlerde gerçekleştirilebilir. Düzenli olarak aynı toplantıya giden üyeler bir iyileşme ağı oluşturur ve bu düzenli katılım sonucunda kendilerine bir “Ev Grubu” seçerler. Grup üyeleri grup iş toplantılarına katılarak, grubun toplantılarının nasıl olacağı gibi çok çeşitli konularda karar alma sürecinde önemli bir rol oynarlar.

Formatlar

İki ana toplantı türü vardır; “açık” ve “kapalı” toplantılar. Açık toplantılara herkes katılabilir ancak kapalı toplantılar sadece bağımlılar ve uyuşturucu ile bir sorunu olabileceğini düşünen kişiler içindir. Çok çeşitli toplantı formatı mevcuttur ve çoğu toplantıda NA üyeleri tarafından NA üyeleri için yazılan NA literatüründen hayatı temiz yaşamakla ilgili konular hakkında okumalar yapılır. Pek çok toplantıya bir üye başkanlık eder ve konuşmacıları seçer. Diğer bir toplantı formatı ise katılan herkesin paylaşabildiği “açık paylaşım” toplantılarıdır. Bu tür toplantılara kimi zaman konuşmacı/paylaşım toplantıları adı verilir. Bazı gruplar, toplantı süresinin büyük bir bölümünde paylaşması için tek bir konuşmacıya yer vermeyi seçer (bu toplantılar genellikle “konuşmacı toplantısı” olarak adlandırılır). Diğer toplantı formatları arasında, çember toplantısı (bir çember oluşturan üyeler sırayla paylaşım yapar) ve konuşmacı seçme toplantıları (her konuşmacı bir sonraki paylaşımı yapacak kişiyi seçer) yer alır. Kimi toplantılar okuma, yazma ve/veya On iki Basamak’tan biri ya da NA literatüründen bir bölüm üzerine paylaşım yapma üzerine odaklanır. Bazı toplantılar “ortak ihtiyaç” toplantılarıdır ve cinsiyet, cinsel kimlik, yaş, dil ve diğer özellikler gibi belli bir gruba yöneliktir. Bu toplantılar diğer üyelere de açıktır çünkü herhangi bir bağımlı herhangi bir NA toplantısına katılabilmektedir. NA toplulukları genellikle bu “ortak ihtiyaç” toplantılarıyla özdeşleşemeyen üyelere için de toplantılar düzenlemektedir. Bazı toplantılarda grup NA ile ilgili duyurulara yer verir ve pek çok grupta temizlik sürelerinin “yıldönümlerini” veya “doğumgünlerini” kutlamak için zaman ayrılır. Kişilere grupta temizlik sürelerini açıklamaları için fırsat verilir. Bazı toplantılarda ve belli yıldönümlerinde, çeşitli temizlik sürelerini temsil eden anahtarlıklar ve madalyonlar verilir. Bazı gruplarda “temizlik yıldönümünü” kutlayan kişi deneyimini, gücünü ve umudunu ve nasıl temiz kaldığını grupla paylaşır. NA’nın beşinci geleneğinde “her grubun öncelikli amacı mesajı halen acı çeken bağımlıya taşımaktır” der. Bu nedenle yeni gelen her toplantıda en önemli kişidir. NA’nın mesajı umuttur: yaşamak için başka bir yol olduğudur. NA sadece şu sözü verir: “bir bağımlı, herhangi bir bağımlı uyuşturucu kullanımını durdurabilir, kullanma istediğini kaybedebilir ve yeni bir yaşam yolu bulabilir” (Temel Tekst). Adsız Narkotik Temel Tekst’ine göre, elinden gelinen en iyi şekilde çalışıldığında “On iki Basamak” bu umudun ve özgürlüğün kaynağıdır.

Hizmet

NA literatürü hizmet çalışmasının iyileşme programının önemli bir parçası olduğunu söyler. Hizmet “doğru nedenle doğru şeyi yapmak”tır ve NA programıyla aktif bağımlılıktan özgürlüğün temeli olan “iyi niyet”in en iyi örneğidir. Hizmet faaliyetleri, toplantıyı yönetmek, toplantıdan sonra odayı temizlemek, sandalyeleri düzenlemek, telefonu yanıtlamak olabilir. Ayrıca grubun işlevini yerine getirmesini sağlamak için grup seviyesinde temel ve biçimlendirilmiş hizmet pozisyonları da vardır: muhasebe, sekreter ve grubu daha büyük bir yapı içinde temsil eden grup hizmet temsilcisi gibi. NA hizmet yapısı alan, bölge ve dünya seviyesinde çalışır. Bu hizmet seviyeleri gruplara hizmet etmek için vardır ve doğrudan bu gruplara karşı sorumludur; onları yönetmezler. Dünya hizmetleri, bölgelerdeki üyelerine karşı sorumludur ve onlar da üye alanlara karşı sorumlulardır. Alan hizmet komitesi doğrudan üye grupları destekler ve danslar veya piknikler gibi özel etkinlikler düzenleyebilir. Alan hizmet komitesi ayrıca özel altkomiteler oluşturarak kurumlarda bulunan bağımlılara NA mesajını taşımak veya NA’yı halka tanıtmak gibi çeşitli faaliyetleri yerine getirir.

Yayınlar

  • Temel Tekst, iki kitaba ayrılır; kitap bir NA programının temel öğelerini, on iki basamağı ve on iki geleneği anlatır. Kitap iki, çeşitli kişisel hikâyelerden meydana gelir.
  • “Çalışır: Nasıl ve Neden” on iki basamak ve gelenek hakkında ayrıntılı açıklamalar içerir.
  • “Basamak Çalışma Kılavuzu”, her basamak hakkında sorular içeren bir çalışma kitabıdır.
  • “Yalnızca Bugün İçin”, Temel Tekst’ten ve diğer NA onaylı literatüründen alıntılar içeren günlük meditasyonlar sunar.
  • “Sponsorship ”, NA’da rehberlik rolünü derinlemesine ele alan ve üyelerin kişisel deneyimlerini de içeren bir yayındır.
  • “Miracles Happen”, NA organizasyonunun ilk yıllarını anlatır. Bu kitapta ilk literatürlere ve toplantı yerlerine ait pek çok fotoğraf bulunur.
  • “Living Clean: The Journey Continues ” kitabı Dünya Hizmet Konferansı tarafından Mayıs 2012’de onaylandı. Hastalık, ölüm, ebeveynlik, ruhsal yollar ve iş hayatı gibi hayatın meydan okumalarının içinden geçerken temiz ve iyileşme içinde kalmak hakkında üyelerin deneyimlerini içerir.

NA ayrıca, iyileşmeyle ilişkili konularda, çeşitli uzunluklarda onlarca “Bilgilendirme Broşörü’ne yani “IP”lere sahiptir.

Ruhsallık

NA kendisini, bağımlılık hastalığından iyileşmek için ruhsal bir program olarak adlandırır. NA programı, bir "yüksek güçle", çalışan bir ilişki geliştirmeyi önemli bir yere oturtur. NA literatürü, üyelerinin kendi anlayışlarınca bir yüksek güç formülleştirmelerini tavsiye eder. Bu önerinin tek yönlendirici ilkesi bu Gücün " sevecen, kollayıcı, kendimizden veya bağımlılık hastalığından güçlü" olması yönündedir. Üyelere kendileri için çalışan "anladıkları anlamda bir yüksek güç" seçme konusunda tam ve mutlak bir özgürlük tanınır. Çok çeşitli ruhsal veya dinsel altyapılardan gelen bireyler ve ötesinde ateistler veya agnostik olanlar da, kendi anlayışlarınca bir yüksek güçle ilişki geliştirmişlerdir. NA’da sıklıkla "tanrı" kelimesinin kullanıldığına rastlanır, bu terimle bazı zorluklar yaşayan üyelerimiz ise "yüksek güç" veya bu kelimenin ilk harflerinden yola çıkarak(God) "Goodolderlydirection" "iyi intizamlı doğrultu" gibi tabirleri yerine koyar. NA'nın 12 basamaklı programı, ruhsal ilkelere dayanır. Bu ilkelerden üçü, ilk üç basamakla şekillenen dürüstlük, açık fikirlilik ve istekliliktir. Bu üçünün geniş bir kapsayıcılığı vardır. NA'nın Temel Tekst'i, dördüncü bölümünde, diğer bütün 12 basamağa referansla der ki, "Bunlar iyileşmemize olanak sağlayan ilkelerdir". NA üyelerine göre bu ilkeler, birisi tarafından elinden gelenin en iyisi ile izlendiğinde yeni bir yaşam yolunu mümkün kılar. NA toplantılarının sonunda katılımcılar toplu halde bir halka oluşturur ve toplantı bir çeşit dua ile kapatılır. Genelde toplantı kapanışı için kullanılan dualar "Huzur duası",("Tanrım, değiştiremeyeceğim şeyler için huzur, değiştirebileceklerim için cesaret ve aralarındaki farkı anlayabilmem için akıl ver"), üçüncü basamak duası ("İrademi ve yaşamımı al, iyileşmemde bana yol göster, bana nasıl yaşayacağımı göster") veya "minnet duası" dır("İyileşme arayan hiçbir bağımlı artık ölmek zorunda değil... NA yolunu umursadığımda ve paylaştığımda minnetim konuşur").

Rehberlik

Bir bağımlının diğerine yardımı NA programının olmazsa olmaz bir parçasıdır. Bu yüzden NA üyelerine bir rehber bulmaları hararetle tavsiye edilir. Bir rehber, diğer bir NA üyesine, iyileşmedeki deneyim, güç ve umudunu paylaşarak ve 12 basamak çalışmasında yol gösterici bir hizmet sunarak yardımcı olan bir başka üyedir.NA üyeleri rehberlik için çoğunluklaNA'nın 12 basamağının uygulamasında tecrübesi olan üyeleri seçerler. NA üyeleri herhangi bir üyeyi rehber olarak seçmekte özgür olmalarına rağmen, genellikle rahat hissetmeleri için aynı cinsiyetten bir üyeyi rehber olarak seçerler. Rehber seçecek kişiye, sadece NA'nın 12 Basamağını çalışmış değil NA'nın 12 Geleneğini de çalışmış birini seçmesi tavsiye edilir.

Adsızlık

"Adsızlık bütün geleneklerimizin ruhsal temelidir, bize her zaman ilkeleri kişiliklerin önüne koymamızı hatırlatır." [3] (12. Gelenek, Temel Tekst) Birçok NA üyesi toplantılarda kendilerini yalnızca ön isimleri ile tanıtırlar. Adsızlığın ruhu "ilkeleri kişiliklerin önüne" koyarak, hiçbir bağımlının diğerinden daha üstün olmadığını anlamamızı sağlar ve bireysel olarak hiçbir bağımlının arkadaşlık birliği veya onun ruhsal ilkeleri olmadan iyileşmeyeceğini hatırlatır.

11. Gelenek NA üyelerine "adsızlığın basın, radyo ve film düzeyinde daima korunmasını" hatırlatır.

Kaynakça

  1. Kim, Ne, Nasıl ve Neden Türkçe NA Broşürü
  2. Hakkında 15 Temmuz 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Adsız Narkotik Türkiye, Hakkında Sayfası
  3. Adsız Narkotik'e Giriş Kılavuzu Türkçe NA Kitapçığı
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.