32. Türkiye Hükûmeti

Süleyman Demirel

32. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti veya III. Süleyman Demirel Hükûmeti, Süleyman Demirel'in başkanlığında, 6 Mart 1970 tarihinde kuruldu. Adalet Partisi tarafından kurulan hükümet, 26 Mart 1971 tarihine kadar görev yaptı.

Görev Bakan
Başbakan Süleyman Demirel
Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli
Refet Sezgin
6 Mart 1970 - 16 Temmuz 1970
Hasan Dinçer
29 Temmuz 1970 - 26 Mart 1971
Mehmet Turan Bilgin
Gençlik ve Spor Bakanı İsmet Sezgin
Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet İhsan Birincioğlu
Adalet Bakanı Yusuf Ziya Önder
Milli Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu
İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil
Maliye Bakanı Ali Mesut Erez
Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz
İmar ve İskan Bakanı Hayrettin Nakipoğlu
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Ali Özkan
Bayındırlık Bakanı Turgut Yaşar Gülez
Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe
6 Mart 1970 - 14 Aralık 1970
Mehmet Orhan Tuğrul
14 Aralık 1970 - 26 Mart 1971
Tarım Bakanı Mehmet İlhami Ertem
Köyişleri Bakanı Turhan Kapanlı
Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk
Ticaret Bakanı Gürhan Titrek
Sanayi Bakanı Mehmet Selahattin Kılıç
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sabit Osman Avcı
6 Mart 1970 - 14 Aralık 1970
Nahit Menteşe
14 Aralık 1970 - 26 Mart 1971
Turizm ve Tanıtma Bakanı Necmettin Cevheri
Orman Bakanı Hüseyin Özalp
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/23/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.