13. Türkiye Hükûmeti

Şükrü Saracoğlu

12. Türkiye Hükûmeti, 9 Temmuz 1942 - 9 Mart 1943 tarihleri arasında görev yaptı. Birinci Saracoğlu Hükûmeti olarak bilinir.

Görev İsim
Başvekil Şükrü Saraçoğlu
Adliye Vekili Hasan Safyettin Menemencioğlu
Dahiliye (İçişleri) Vekili Ahmet Fikri Tüzer
9 Temmuz 1942 - 16 Ağustos 1942
Recep Peker
17 Ağustos 1942 - 9 Mart 1943
Hariciye (Dışişleri) Vekili Şükrü Saraçoğlu
9 Temmuz 1942-13 Ağustos 1942
Numan Menemencioğlu
13 Ağustos 1942 - 9 Mart 1943
Maarif (Eğitim) Vekili Hasan Âli Yücel
İktisat (Ekonomi) Vekili Sırrı Day
Muharebe ve Münakalat (Haberleşme ve Ulaştırma) Vekili Mehmet Fahri Engin
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye (Sağlık ve Sosyal Yardım) Vekili Ahmet Hulusi Alataş
Gümrük ve İnhisarlar Vekili Raif Karadeniz
Nafia (Bayındırlık) Vekili Ali Fuat Cebesoy
Ziraat (Tarım) Vekili Şevket Raşit Hatipoğlu
Ticaret Vekili Behçet Uz

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 5/12/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.