Şehzade Mustafa

Şehzade Mustafa Osmanlı tarihinde adı geçen Mustafa adını taşıyan birden fazla padişah oğlu anlamına gelebilir:

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.