Şaheser

Şaheser ya da başyapıt, bir şâirin, bir yazarın ya da bir sanatçının en güzel eseridir. Kendi türünde mükemmel olan, üstün ve zamanının ötesine kalıcı nitelikteki eserlerdir. Sanatça güzelliğin doruğuna erişmiş eserdir. Edebî şaheserler, ulusların fikir ve zevk üstünlüklerini gösteren ürünlerin başında gelir.

Şaheserler, bütün milletlerin aydınlanmasına yarar. İnsanları aynı düşünceler, aynı duygular, aynı heyecanlar çevresinde toplar. Büyük edebî eserler; içinde doğdukları toplumsal koşullar değişmiş, silinmiş de olsa yaşamaya devam ederler. Yüzyıllar boyunca diri, taze, değerli kalırlar.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.