Şah Ahmed Maraşi

1726-1728 Safevi Şahı idi ve Şah II.Tahmasb'ın yerini aldı, Şah kuzey vilayetlerinde Nadir şah ile birlikte Ruslar ve Osmanlı'ya karşı savaşıyordu. Kendisi I. Süleyman (Safevi)'nin torunu, Mirza Ebulkasım'ın oğlu ve Safevi hanedanına mensup Seherbanu Begüm'ün oğludur. Afgan olan Mahmud Hotaki tarafından öldürülmüştür.

Şah Ahmed Maraşi,

Şah Ahmed Maraşi
Safevi Şahı
Hüküm süresi 1726 — 1728
Önce gelen II. Tahmasb
Sonra gelen III. Abbas
Tam ismi
Ahmed Maraşi bin Mirza
Hanedan Safevî Hanedanı
Babası Mirza Ebul'Kasım Maraşi
Annesi Seherbanu Begüm
Doğum 1687
Ölüm 1728 (40-41 yaşlarında)
Dini Şia İslam
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.