İnternet soketi

Soket, TCP/IP'de, veri iletişimi için gereken iki bilgi olan IP adresi ve port numarasının yan yana yazılmasıyla oluşan iletişim kanalıdır. Örneğin, 192.168.1.1 makinesine 23 numaralı porttan yapılmış olan bir bağlantı 192.168.1.1:23 şeklinde yazılır.

Aynı zamanda, programlamada bir makineye bağlantı açıldığında buna "soket açma" denir. Bir soket açılınca, sistem programcıya IP adresi ve port numarasını verdiği için bu isimlendirme ortaya çıkmıştır.

Uygulama servisi olan bilgisayarlar başlangıçta soketleri dinlemeyi kurarlar. İletişim halindeki sistemler arasında bir bağlantı kurulduğunda, her bir bağlantı için bir soket oluşturulur. İşletim sistemi gelen IP paketlerini soket adresine göre uygun uygulama veya servise yönlendirir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.