İnternet servis sağlayıcısı

İnternet servis sağlayıcısı (İSS) şirketlere ve kişilere internet bağlantısı sağlayan kurumlardır. İngilizcede ISP (Internet service provider) olarak bilinir.

Hizmetler

Servis sağlayıcılar internetle ilgili değişik hizmetler sunabilirler. Bu hizmetlerin bir kısmı şunlardır:

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.