İlhad

İlhad, İslam dinine ve Kur'an'ın koyduğu kurallara karşı gelme. Özellikle kelâm kitaplarında İslam'ın ilk dönemlerinden beri, felsefi düşüncenin etkisiyle İslâm dinini ve peygamberlik kurumunu eleştirerek filozofları peygamberlerden üstün tutmak amacıyla kullanılır. Bu tutumda olan kişiye mülhit (mülhid), bu kişilerin oluşturduğu akıma "melâhide" denir. Batıniler de Büyük Selçuklu dönemi Sünni din alimleri tarafından melâhide olarak adlandırılmışlardır. İslam düşünce tarihinde Ebû Bekir Zekeriya er-Râzi, peygamberlik kavramını; Dehrilerin reisi İbn-i Râvendî ise Müslümanların Allah inancını eleştiren mülhidlerden ikisidir.

Mülhidler Kur'an'ın koyduğu kurallara karşı gelirler.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.