İbotenik asit

İbotenik asit, Amanita muscaria ve Amanita pantherina gibi mantarlarda bulunan zehirli ve psikoaktif bir amino asittir. Kimyasal formülü α-amino-3-hidroksi-5-soksazol asetik asit tir.

İbotenik asit
Amanita muscaria, ibotenik asit barındırır

İbotenik asit, hayvanlarda Glutamik asit'in etkilerini taklit eder; motor depresyon, ataksi, davranış ve algılama değişiklikleri gibi. Müsimol (3-hydroxy-5-amino methylisoxazole) ibotenik asitin dekarboksile olmuş halidir ve insanlarda merkezi sinir sistemi nörotransmiterlerinin inhibe eden GABA (g-amino butirik asit) nın davranışlarını taklit eder.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.