İçerik yönetimi

Bilgisayar bilimleri açısından içerik yönetimi içeriğin yaşam devri (İngilizce content life cycle) ile ilgili eylem, işlem ve araçların tümüdür. Bu bağlamda içerik sayısal ortama geçirilmiş ya da geçirilmesi mümkün, yapısal olan (ör.: Düz metin, veritabanı girdileri) veya yapısal olmayan (örnek: Metin işleme belgeleri, resim, film, ses kaydı, faks vb.) ortamlarda varolan bilgilerdir. Gündelik kullanımda ise içerik kelimesi bilgi, belge, veri, enformasyon kelimeleri ile benzer anlamları ifade eder. İçerik yönetimini modelleyen bilgisayar yazılımlarına İçerik Yönetim Sistemi (İYS) adı verilir. Vikipedinin de kullandığı Wiki bir İçerik Yönetim Sistemidir.

İçeriğin yaşam devri

İçerik yaşam devri

Sayısal ortamda içeriğin yaşam devri şu aşamalardan oluşur:

 • İçeriğin oluşturulması ve kaydedilmesi
 • Düzeltilmesi ve düzenlenmesi
 • Kontrol edilmesi, gerekirse tekrar düzeltilmesi
 • Onaylanması
 • Yayımlanması ve dağıtılması
 • Arşivlenmesi
  • Bir süre sonra kullanımdan kaldırılması (silinmesi) ya da
  • Tekrar kullanılmak üzere güncelleme amaçlı kontrol edilmesi

Amaçları

İçerik yönetimi amacına göre farklılık gösterebilir.

 • Yayımlamaya yönelik içerik yönetimi sık güncellemelerle karşı karşıyadır. Özellikle bu durumda olan internet ya da intranet siteleri bu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Web İçerik Yönetim Sistemi (WİYS) kullanırlar.
 • İşletme tabanlı içerik yönetimi etkileşimli ya da harekete dayalı (İng.: transaction driven) B2B, B2C kuruluş uygulamalarında kullanılır. Böyle durumlarda kullanılan sisteme Kuruluş İçerik Yönetim Sistemi (KİYS) denir.
 • Belge tabanlı içerik yöntemi, son ürünün basılı olarak ya da multimedyal ortamlarda (DVD gibi) dağıtılmasının da gerekli olduğu ortamlarda kullanılır. Bu tür sistemlere Belge Yönetim Sistemi (BYS) adı verilir.

Rol dağılımı

İçerik yönetiminde birlikte çalışan farklı gruplar değişik rol ve sorumluluklar üstlenirler:

 • Yazar: İçeriğin oluşturulması ve bazen de düzeltilmesinde yer alır.
 • Editör: İçeriğin ince ayarının yapılması ve yayım şeklinin belirlenmesiyle uğraşır.
 • Yayımcı: İçeriğin yayımlanmasını onaylar ve bunun sorumluluğunu üzerine alır.
 • Yönetici: Kullanıcıların rollerini belirler ve içerikle ilgili teknik sorumluğu üstlenir.
 • Okuyucu / Misafir: Genelde içeriğin sadece yayımlanmış ya da yayımlanmak üzere olan halini görme hakkına sahip, içerikten faydalanan son kullanıcıdır.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.