Öz

  • Öz -Ruh; anlamında, edebiyat terimi
  • Türkiye'de kullanılan bir soy isim.
  • Öz, Kırıkkale - Kırıkkale ili Keskin ilçesinde daha çok sulak bahçelerin bulunduğu bir bölge
  • Öz (coğrafya) - Akarsu, dere, çay anlamında kullanılan bir terim
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.