Öykünme

Kelime olarak; birine veya bir şeye benzemeye çalışmak, taklit etmek anlamına gelen öykünme, aşağıdaki anlamlara gelebilir:

  • Öykünücü, bir bilgisayar ortamını donanımsal veya yazılımsal olarak taklit eden yazılım
  • Taklit, bir öğeye benzemeye çalışma, başka kimselerin davranışlarını taklit etme
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.