Ötümlü çiftdudaksıl patlamalı ünsüz

Ötümlü çiftdudaksıl patlamalı ünsüz sesi bazı konuşulan dillerde kullanılan bir ünsüz sestir. IPA’da bu ses [b] olarak gösterilir. Çeşitli alfabelerde B, Б, harfleriyle gösterilmektedir.

Ötümlü çiftdudaksıl patlamalı ünsüz
[b]
Ses örneği
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.