Çoklama

Çoklama, haberleşme ağlarında birden fazla analog sinyalin veya dijital bilgi aktarımının birleştirilip tek bir sinyal haline getirlimesi. Örnegin, elektronik cihazlarda çoklama işlemi birden fazla analog sinyalin dijital sinyale çevrilip işlenmesini sağlar veya telekomünikasyonda birden fazla telefon göruşmesinin aynı fiziki kablo üzerinden aktarılması sinyallerin çoklanması ile gerçekleştirilir.

Dış baglantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.